Spływy kajakowe

Na pobliskiej Rzece Wda co roku odbywają się spływy kajakowe, którymi można dopłynąć do najciekawszych miejsc w okolicy.
Z ……………………………………………… możemy wpłynąć do ………………………. przez ………………………………… Z Rzeki Wda możemy popłynąć do ………………… ,